Pejabat Pendaftar Syarikat – Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
(Registration of Company – Companies Commission Malaysia)
Kontraktor Berdaftar – Kementerian Kewangan Malaysia
(Registered Contractor – Ministry of Finance Malaysia)
Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) – Elektrik
(Registered Contractor – Electric )
Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) – Awam
(Registered Contractor – General Works )
Kontraktor Berdaftar – Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
(Registered Contractor – Construction Industry Development Board Malaysia)
Kontraktor Berdaftar – Suruhanjaya Tenaga Malaysia (ST)
(Registered Contractor – Energy Commission Malaysia)
Kontraktor Berdaftar – Tenaga Nasional Berhad (TNB)
(Registered Contractor – Tenaga Nasional Berhad)
Kontraktor Berdaftar – Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
(Registered Contractor – Petroliam Nasional Berhad)
Kontraktor Berdaftar – Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB)
(Registered Contractor – Malaysian Airport Holdings Berhad)
Kontraktor Berdaftar – Kapar Energy Ventures Sdn Bhd (KEV)
(Registered Contractor – Tenaga Nasional Berhad)
Kontraktor Berdaftar – Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn Bhd (RapidKL)
(Registered Contractor – Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn Bhd)
Kontraktor Berdaftar – Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(Registered Contractor – Universiti Teknologi MARA)
Kontraktor Berdaftar – JIMAH Energy Ventures Sdn Bhd
(Registered Contractor – JIMAH Energy Ventures Sdn Bhd)
Kontraktor Berdaftar – Segari Energy Ventures Sdn Bhd (SEV)
(Registered Contractor – Segari Energy Ventures Sdn Bhd)
Kontraktor Berdaftar – Tanjung Bin Power Plant Sdn Bhd
(Registered Contractor – Tanjung Bin Power Plant Sdn Bhd)
Kontraktor Berdaftar – Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd (MTM)
(Registered Contractor – Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd)